About Jikyu-an (Profile).

 

Name:
Jikyu-an Zen Art Co., Inc.

The Purveyor to The Myoshin-ji. 

Name of Proprietor:
Junsei Yamaguchi (Mr.)
Address:
23-3 Kitsujiminami-cho, Hanazono, Ukyo-ku, Kyoto. 616-8057 Japan.
Please contact us at:
Phone: +81 75 462 1370
FAX:   +81 75 461 7990 
e-mail: <zen-art@jikyu-an.com>

Map of Jikyu-an Zen Art.

 [Top Page]  [Guidelines]  [Messages for Jikyu-an]